سيستم هاي نمايشي ويدئو وال را با الكتروتصويرافزارپويش تجربه كنيد

آنچه در تصور شماست، تنها بخشي از توانايي هاي ماست

ويدئو وال نمايشي
ويدئو وال نمايشي ويدئو وال نمايشي

نرم افزار مدیریت ویدئو وال

 • امکان پیش نمایش تصاویر ورودی و خروجی در کامپیوترهای اپراتوری
 • نرم افزار مدیریت ویدئو وال با واسط كاربري به صورت Drag & Drop
 • امکان دريافت ورودي هاي RGB, Component, VGA, HDMI, DVI
 • امکان پخش تصاوير ضبط شده AVI و MP4 و DVIX و VCD/DVD
 • انعطاف پذيري بالا در تعريف پنجره هاي نمايشی تعداد، اندازه
 • امکان نمایش مشخصات ورودی های تصویر به تفکیک کیفیت
 • نمایش تصویر در تصویر ورودی های متفاوت آنالوگ یا دیجیتال
 • امکان زمانبندی جهت نمایش تصاویر در ماتریس ویدئو وال
 • امکان مدیریت همگام سازی رنگ نمایشگرهای ویدئو وال
 • امکان اتصال به انواع سيستم هاي  LCD, Plasma, LED
 • امکان دسترسی بینهایت اپراتورها به مدیریت ویدئو وال
 • امکان روشن و خاموش کردن نمایشگرهای ویدئو وال
 • امکان تغییر سایز تصاویر ورودی در ماتریس ویدئو وال
 • امکان پياده سازي بر روي سطوح منحني و زاويه­ دار
 • قابلیت تشخیص رزولوشن نهایی تا 16K رزولوشن
 • امکان قراردادن تصاویر ورودی برروی زمینه دلخواه
 • امکان برش مقطعی از سیگنالهای ورودی تصویر
 • امکان تخصیص نام برای ورودی های مختلف
 • امکان پخش زيرنويس با متن دلخواه یا RSS
 • امکان مدیریت بینهایت ماتریس ویدئو وال
 • امکان پخش تصاویر با رزولویشن 16K
 • واکنش گرا در مقابل آلارم  TCP/IP
 • لایسنس نرم افزاری اورجینال

نرم افزار مدیریت ویدئو وال مدیریتی

 • امکان پیش نمایش تصاویر ورودی و خروجی در کامپیوترهای اپراتوری
 • نرم افزار مدیریت ویدئو وال با واسط كاربري به صورت Drag & Drop
 • امکان دريافت ورودي هاي RGB, Component, VGA, HDMI, DVI
 • امکان پخش تصاوير ضبط شده AVI و MP4 و DVIX و VCD/DVD
 • انعطاف پذيري بالا در تعريف پنجره هاي نمايشی تعداد، اندازه
 • امکان نمایش مشخصات ورودی های تصویر به تفکیک کیفیت
 • نمایش تصویر در تصویر ورودی های متفاوت آنالوگ یا دیجیتال
 • امکان زمانبندی جهت نمایش تصاویر در ماتریس ویدئو وال
 • امکان مدیریت همگام سازی رنگ نمایشگرهای ویدئو وال
 • امکان اتصال به انواع سيستم هاي  LCD, Plasma, LED
 • امکان دسترسی بینهایت اپراتورها به مدیریت ویدئو وال
 • امکان روشن و خاموش کردن نمایشگرهای ویدئو وال
 • امکان تغییر سایز تصاویر ورودی در ماتریس ویدئو وال
 • امکان پياده سازي بر روي سطوح منحني و زاويه­ دار
 • قابلیت تشخیص رزولوشن نهایی تا 16K رزولوشن
 • امکان قراردادن تصاویر ورودی برروی زمینه دلخواه
 • امکان برش مقطعی از سیگنالهای ورودی تصویر
 • امکان تخصیص نام برای ورودی های مختلف
 • امکان پخش زيرنويس با متن دلخواه یا RSS
 • امکان مدیریت بینهایت ماتریس ویدئو وال
 • امکان پخش تصاویر با رزولویشن 16K
 • واکنش گرا در مقابل آلارم  TCP/IP
 • لایسنس نرم افزاری اورجینال
ويدئو وال نمايشي
ويدئو وال نمايشي
ويدئو وال نمايشي

نرم افزار مدیریت ویدئو وال نظارتی

 • امکان پیش نمایش تصاویر ورودی و خروجی در کامپیوترهای اپراتوری
 • امکان نمایش مشخصات ورودی های تصویر به تفکیک کیفیت
 • نمایش تصویر در تصویر ورودی های متفاوت آنالوگ یا دیجیتال
 • امکان مدیریت همگام سازی رنگ نمایشگرهای ویدئو وال
 • امکان زمانبندی جهت نمایش تصاویر در ماتریس ویدئو وال
 • امکان دسترسی بینهایت اپراتورها به مدیریت ویدئو وال
 • امکان روشن و خاموش کردن نمایشگرهای ویدئو وال
 • امکان تغییر سایز تصاویر ورودی در ماتریس ویدئو وال
 • قابلیت تشخیص رزولوشن نهایی تا 16K رزولوشن
 • امکان قراردادن تصاویر ورودی برروی زمینه دلخواه
 • امکان برش مقطعی از سیگنالهای ورودی تصویر
 • امکان تخصیص نام برای ورودی های مختلف
 • امکان مدیریت بینهایت ماتریس ویدئو وال
 • امکان پخش تصاویر با رزولویشن 16K
 • واکنش گرا در مقابل آلارم  TCP/IP
 • لایسنس نرم افزاری اورجینال