درباره ما

شرکت الکتروتصویر افزار پویش ارائه دهنده راهکارهای سیستم های نمایشی ویدئو وال با ارائه برندهای مطرح اروپایی وآمریکایی در زمینه ویدئو وال برای مراکز کنترل و مانیتورینگ شبکه.
با توجه به اینکه در یک مرکز ISPیا ICP یا SOC یا NOC یا DC تمامی اطلاعات از طریق شبکه کنترل و نمایش داده میشود میتوان تمامی نرم افزارهای کنترل شبکه را بر روی کنترلر ویدئو وال نصب نمود و URL های مورد نیاز را از طریق ویندوز کنترلر ویدئو وال بازخوانی نمود که بهترین رزولوشن را در نمایشگرهای ویدئو وال نمایش میدهد.

دلایل استفاده از کنترلر ویدئو وال در مراکز ISP,ICP,SOC,NOC,DC :
1.بهره گیری از سیستم عامل ویندوز 7
2.بهره گیری از نهایت رزولوشن نمایشگرها حداقل 4K
3.جلوگیری از سردرد – خواب آلودگی و استیکمات شدن چشمان اپراتورها
4.قابل کاربری آسان در محیط ویندوز
5.امنیت شبکه

مراحل مشاوره سیستم ویدئووال :
-بررسی اتاق مانیتورینگ ویدئووال از دیدگاه بهره وری
-بررسی تعداد، ابعاد،رزولوشن،ماتریس و برند نمایشگرهای صنعتی ویدئووال
-بررسی نوع کنترلر ویدئو وال متناسب با عملکرد اپراتوری و نیازهای پروژه
-بررسی براکت های دیواری و نوع نصب نمایشگرهای ویدئو وال
-بررسی پایداری سیستم های نظارتی اتاق مانیتورینگ بر اساس استاندارد GET18
-بررسی ریسک پذیری تجهیزات اتاق مانیتورینگ ویدئو وال بر اساس استاندارد GK++
-بررسی صحت و عملکرد سیستم اپراتوری معادل معیار های استاندارد ISO9003
-بررسی و تست نمایشگرها و کنترلرهای ویدئو وال در شبیه ساز بحران
-بررسی و تست Feedback نرم افزارهای مدیریت تصویر و کنترلر ویدئووال
-بررسی نوع تصویر سازی بر روی نمایشگرهای ویدئو وال بنا به نیاز پروژه
-بررسی نرم افزارهای تخصصی مدیریت تصویر و مدیریت ویدئووال
-بررسی فاصله اپراتورها تا صفحه نمایش ویدئووال
-بررسی نور اتاق مانیتورینگ سیستم ویدئووال
-بررسی مالی پروژه در برندهای مختلف نمایشگر و کنترلر ویدئو وال

درباره پروژه های الکتروتصویرافزارپویش

رضایتمندی مشتریان 90
آموزش اپراتوری 95
رعایت استانداردهای ویدئو وال 85
پروژه های موفق در ایران 100